Tyskernes 181. infanteridivisjon ankommer Trondheim som forsterkninger, via fly, transportskip og ubåter. (18.04.1940)