Den østerrikske sanitetssoldaten Friedrich Leinböck-Winter, som står bak den norsk-østerrikske motstandsgruppen Norwegisches Freiheitsbewegung, ble i november arrestert i Kristiansand sammen med to andre østerrikere og en sudettysker. Nå henrettes de fire på Akershus festning etter at de ble dømt til døden ved en krigsdomstol i Oslo. Leinböck-Winter har planlagt å bygge opp en motstandsgruppe bestående av et titalls Wehrmacht-soldater og et tilsvarende antall nordmenn, som skulle utføre sabotasjeaksjoner mot Wehrmacht og forberede seg med tanke på å støtte en alliert invasjon i Norge. Totalt rundt 30 personer med tilknytning til Norwegisches Freiheitsbewegung har blitt arrestert, deriblant kristiansanderne Ragnar Fredriksen og Erling Karlsen som blir henrettet senere på sommeren. De øvrige får tukthus- og fengselsstraffer. (11.04.1943)

DS Ingerfire av Bergen blir truffet av tre torpedoer sør for Grønland. Mannskapet må hoppe på sjøen. 28 av dem kommer seg i livbåter og blir reddet, mens åtte omkommer. (11.04.1943)

20 år gamle Horst Tappert, som ble såret på Østfronten i tjeneste for Waffen-SS i mars og har vært innlagt på feltsykehus i Poltawa og Lublin, blir nå sendt til Wien. Der skal han skal tjenestegjøre hos den tyske bykommandanten. Tappert har gjort tjeneste i SS-Panzergrenadier-Division Totenkopf – en fryktet og brutal militær enhet kjent for overgrep mot sivilbefolkningen på Østfronten. Om Tapperts selv har deltatt i krigsforbrytelser, er ikke kjent. Etter krigen får Tappert en karriere som teater-, serie- og filmskuespiller, mest kjent i Norge fra detektivserien “Derrick”. Bildet er av ukjent dato. (11.04.1943)

Rett vest for Den engelske kanal, synker DS Frode av Risør/Sarpsborg i løpet av fire minutter etter at en voldsom mineeksplosjon har åpnet opp bunnen midtskips. Siden livbåter og flåter blir blåst bort av eksplosjonen, må de 13 overlevende hoppe over bord og forsøke å klamre seg til vrakgods. Etter en time blir de fisket opp og brakt inn til land. Under forliset omkommer fem mann og ytterligere to dør på sykehus. (11.04.1943)

Fly fra Royal Air Force har sluppet 250 000 flyveblader over Jylland og deler av Fyn i Danmark. Statsminister Johan Nygaardsvold er avsender. Hans hilsen til “Broderfolket” tar utgangspunkt i de to nabolandene som ble okkupert 9. april tre år tidligere. Statsministeren skriver at okkupasjonen den første tiden har artet seg forskjellig, men legger til at “også i Danmark trer etter hvert Tysklands sanne ansikt tydeligere fram”. (10.04.1943)

Vennskaps- og samarbeidsforeningen Svensk-norska föreningen (SNF), som ble grunnlagt i oktober, arrangerer en minnehøytidelighet i Thulehuset i Stockholm for de norske patrioter som ofret sine liv for Norges frihet. Flere legger ned krans ved minnetavlen, blant andre borgerråd Yngve Larsson. (09.04.1943)

Treårsdagen for okkupasjonen forløper stort sett i stillhet. Tyskerne minnes senkningen av Blücher med en høytidelighet ved monumentet som er reist ved Oscarsborg. Kommandanten på Oscarsborg innleder seremonien, og en tysk offiser leser et hyllingsdikt til dødsofrene. (09.04.1943)

En mann som har blitt arrestert etter et innbrudd i en forretning i Skotselv, sovner under polititransporten på vei til Kongsberg. Lensmannsbetjenten lykkes ikke i å vekke mannen og tilkaller derfor lege. Det viser seg at han har drukket tresprit. Mannen blir innlagt på sykehus og kommer fra det hele uten varige mén. (08.04.1943)

Frontkjemperkontoret går ut med appell i Aftenposten, der de ber norsk ungdom verve seg til tjeneste. (Faksimile: Aftenposten arkiv) (08.04.1943)

“Tresprit” krever enda flere dødsofre i Oslo: Tre personer har omkommet de siste tre dagene og flere alvorlig syke er lagt inn på Ullevål sykehus etter et drikkekalas. “Trespriten” viser seg å være frostvæske stjålet fra Sporvegenes verksted og destillert i et hjemmebrenningsapparat. (07.04.1943)

Vidkun Quisling inspiserer Politikompaniet i Den norske legion og andre frontkjempere hjemvendt fra østfronten på Slottsplassen. Han holder også en tale og takker frontkjemperne for det de har gjort for Norge. (06.04.1943)

Totalt 319 424 personer har registrert seg til Den nasjonale arbeidsinnsats innen 31. mars. Menn fra fylkene i det sørøstlige Norge har blitt bedt om å møte opp på Grünerløkken skole i Oslo etter å ha vært til undersøkelse hos en lokal lege og blitt kjent innsatsdyktig. Sko, arbeidsklær, spisebestikk og ulltepper må medbringes av den innkalte selv. Som følge av innkallingene har mange restauranter i de største byene blitt stengt. Det samme gjelder en rekke kontorer og butikker. I dag går de første togene med arbeidsmobiliserte, tjenestepliktige nordmenn til utpekte destinasjoner for arbeid. Utsendelsen er kaotisk: Mange fremmøtte må gå dagesvis i Oslo mens de venter på nødvendig transport til arbeidsstedet. Bildet viser utskrevne nordmenn på gårdsplassen til Grünerløkken skole. (06.04.1943)

Flyvåpnenes Treningsleir (FTL) i Little Norway i Toronto blir solgt til Royal Canadian Air Force og omdøpt til Lakeside Camp. Deler av den norske flyveskolen har allerede blitt overført til den nye leiren ved Muskoka Airport, og nå flytter resten av leiren dit. Odd Bull er avtroppende leirkommandant i Toronto, mens Erling Opsahl og Alf Røed er leirkommandanter i Muskoka. Bildet, tatt av Conrad Mohr, viser hangar og norsk flymannskap i Muskoka. (05.04.1943)

Politiet i Mo i Rana har fått et anonymt tips om ulovlige radiosendere – og muligens et våpenlager – i Ildgrubfossen kraftstasjons vokterbolig. Siden sommeren 1942 har radiosenderen Crux II vært i drift av motstandsfolk som har sendt meldinger til SIS i London. Tre gestapister ankommer vokterboligen, og beboerne lykkes i å skyte to av tyskerne mens den tredje kommer seg unna. Sistnevnte skyter og dreper Petter Gruben, mens Birgit Jakobsen, Normann Jakobsen og spedbarnet Gunn rømmer. De bruker nesten sju dager i uvær over fjellet til Sverige. Underveis mister de barnet, som faller ut av ryggsekken, men finner det igjen. Vel fremme i Sverige må Birgit og Normann amputere deler av føttene på grunn av frostskader og ligge seks måneder på sykehus. Babyen kommer fra det hele uten varige skader. Etter denne episoden finner Gestapo både radiosendere, sprengstoff og geværer lagret ved kraftstasjonen. (05.04.1943)

DS Rygja av Bergen blir minesprengt tre nautiske mil sørøst for Skagen, på reise fra Narvik til Tyskland med malm. Olaf Monrad Gabrielsen fra Bergen omkommer. (04.04.1943)

Det tyske skipet MS Altair blir angrepet og senket av tre britiske fly utenfor Vevang i Hustadvika. Det er rundt 190 mann om bord, men uvisst hvor mange som omkommer. (04.04.1943)

Den tyske soldaten Emil Schmidt omkommer av splintskader i Karihola i Kristiansund etter at han ved et uhell avfyrer en luftvernkanon rett i bergveggen under øvelsesskyting. (04.04.1943)

I Auschwitz Birkenau er byggingen av gasskamre og krematorier fullført: Det nyeste er gasskammer/krematorium V som tas i bruk fra i dag. Fra juli 1942 ble det etablert rutine for at gamle, syke, barn under fjorten år og de aller fleste kvinner blir sendt rett til gasskamrene. (04.04.1943)

Hjemmefrontledelsen får urovekkende meldinger om at folk som er innkalt til Den nasjonale arbeidsinnsats blir sendt i tjeneste for tyskerne: Tre hundre som er innkalt til en sjåførskole i Svelvik får ordre om å undertegne en tysk militærkontrakt for resten av krigen. Å nekte vil medføre kjelleropphold på vann og brød, helt til man skriver under. En skal også avlegge troskapsed til Hitler. (04.04.1943)