Norske flygere har i løpet av 1943 skutt ned over 150 fiendtlige fly. Britiske aviser melder at den norske 331-skvadronen ligger på førsteplass blant samtlige allierte jagerflyskvadroner (med unntak av britenes egne skvadroner). 332-skvadronen ligger på tredjeplass. (31.12.1943)

I løpet av året har 9200 nordmenn flyktet til Sverige, mot 7600 i 1942. De største «eksportmånedene» var mars, april og mai, da mange rømte fra arbeidsmobiliseringen, og desember etter studentaksjonen. (31.12.1943)

Av en hemmelig oversikt presentert for de militære tyske sjefer i Norge, går det frem at 4300 personer er arrestert av sikkerhetspolitiet i løpet av 1943. Dette er en svak nedgang i forhold til året før, men det blir påpekt at to større aksjoner er med: Arrestasjonen av 349 «upålitelige» politifolk i august og 1176 studenter og lærere i november. (31.12.1943)

Karl Adding, som jobber for Gestapos hovedkvarter på Misjonshotellet i Trondheim, dør på St. Elisabeth Hospital av antatt blodforgiftning. Som nær medarbeider av Henry Rinnan, er det nok mange som vil han til livs: Noen mistenker at han har blitt drept av en lege som ga ham sprøyte mot en betennelse etter et fall, mens andre hevder at dødsårsaken er en sprøyte mot impotens. Tyskerne mistenker altså en villet likvidering som skulle se ut som en naturlig død, så etter obduksjonen sender de prøver til Tyskland for videre undersøkelser uten å komme nærmere et klart svar. (30.12.1943)

Sjømannskirken har arrangert en stor juletrefest i Central Hall i London i romjulen. En flaggparade vekker betydelig oppmerksomhet: Alle de norske flaggene helt fra middelalderens gylne løve på rød duk til det nåværende korsflagget blir båret frem for den store forsamlingen mens medlemmer av Hærens, Marinens og Flyvåpenets kvinnekorps danner æresvakt. De 14 flaggene, som hver for seg representerer et avsnitt av Norges historie, gir et mektig inntrykk av kampen det norske folk har ført for sin frihet gjennom århundrer. (Foto: Riksarkivet) (28.12.1943)

Styrmann Peter Helfred Reiss fra Oslo, som seiler i alliert fart, omkommer ved en drukningsulykke i Baltimore. Han etterlater seg kona Ingrid Alette. (28.12.1943)

MK Sjøbakken av Bodø/Hammerfest blir minesprengt på reise fra Kjøllefjord til Mårøyfjord. Maskinist Kristian Peder Nilsen omkommer. (27.12.1943)

Formann i Norske Planteskolers Forening, bestyrer J. Schancke, sier at planteskolene er ute av stand til å skaffe noen slags frukttrær til våren: «Vi oversvømmes av bestillinger og henvendelser, men de er helt nytteløse». (27.12.1943)

Etter skudd mot huset i Trondheim der familien til Finn Hoff bor, sender Henry Rinnan fire mann ut for å finne en tilfeldig person å banke opp. Finn Hoff og Karl Dolmen slår ihjel Per Swensson i bakken ved Bispehaugen skole. De to andre, Harry Hofstad og Per Wiik, er ikke med på selve drapet. (26.12.1943)

Det tyske slagskipet Scharnhorst senkes utenfor Nordkapp av en rekke britiske kryssere og destroyer-torpedoer. Den norske jageren Stord deltar også i senkningen. Bare 36 mann av en besetning på 1850 blir reddet. (26.12.1943)

Kronprinsesse Märtha og de tre barna feirer jul i residensen Pook’s Hill utenfor Washington. Her er de avbildet under offisiell julefotografering. (Foto: De kongelige samlinger.) (24.12.1943)

To matroser i den tyske krigsmarinen, Herman Arndt og Bernhard Wissmann, blir drept i Fet i Akershus. Det er uvisst hvem som står bak likvideringene. (24.12.1943)

I sin tale via London radio til det norske folk, retter Kong Haakon blant annet oppmerksomheten mot de oppgaver som venter når Norge blir fritt:

(24.12.1943)

De flere hundre skadelidte etter Filipstad-ulykken i Oslo blir prioritert ved matutdeling. De får også utdelt krisekort. Dessuten gir Trondheim kommune 25 000 kroner til de som ble rammet, og Adresseavisen bidrar med 10 000 kroner. (24.12.1943)

Fire Linge-karer gjennomfører en sabotasjeaksjon mot tre skip og en tanklekter i Oslo havn. Aksjonen mislykkes på grunn av et hull i en froskemannsdrakt og oppdages. (23.12.1943)

På grunn av sterk belastning på telefonnettet, oppfordres abonnentene til å ikke bruke telefonen mellom klokken 10 og 12. Varer en samtale lenge, bryter en damestemme inn og ber vedkommende om å fatte seg i korthet. (22.12.1943)