Eksilregjeringens filmavdeling har produsert en julefilm som viser glimt fra julefeiringen hos norske militære avdelinger, blant annet i Skottland, på Island og i Little Norway i Canada. https://www.youtube.com/watch?v=P5mjbX5436w (27.12.1943)