I sin tale via London radio til det norske folk, retter Kong Haakon blant annet oppmerksomheten mot de oppgaver som venter når Norge blir fritt:

(24.12.1943)