Det tyske slagskipet Scharnhorst senkes utenfor Nordkapp av en rekke britiske kryssere og destroyer-torpedoer. Den norske jageren Stord deltar også i senkningen. Bare 36 mann av en besetning på 1850 blir reddet. (26.12.1943)