Trygve Bratteli, som sitter i konsentrasjonsleiren Natzwiler, forteller om julen 1943:

(29.12.1943)