Fire Linge-karer gjennomfører en sabotasjeaksjon mot tre skip og en tanklekter i Oslo havn. Aksjonen mislykkes på grunn av et hull i en froskemannsdrakt og oppdages. (23.12.1943)