Av en hemmelig oversikt presentert for de militære tyske sjefer i Norge, går det frem at 4300 personer er arrestert av sikkerhetspolitiet i løpet av 1943. Dette er en svak nedgang i forhold til året før, men det blir påpekt at to større aksjoner er med: Arrestasjonen av 349 «upålitelige» politifolk i august og 1176 studenter og lærere i november. (31.12.1943)