Dekksmann Magnus Soltvedt Kvalheim fra Manger omkommer ved en ulykke i dokken i Liverpool mens han tjenestegjør for Den norske marine på korvetten Rose. (22.12.1943)

Åtte nordmenn omkommer når DS Norhauk av Oslo blir minesprengt og synker på reise fra Canada til England med stykkgods. 30 mann blir reddet av fartøyer i nærheten. (21.12.1943)

På grunn av manglende blending til tross for gjentatte opprop, starter politiet i Ålesund med å svartmale vinduene til folk som ikke har blendet skikkelig. Første dagen blir åtte-ti vinduer overmalt. (21.12.1943)

1200 tonn sprengstoff eksploderer under lossing av det tyske ammunisjonsskipet DS Selma i Filipstad i Vika i Oslo havn. 45 nordmenn og rundt 75 tyskere omkommer, mens rundt 400 blir skadet. 405 bygninger ødelegges. Det spekuleres i en rekke årsaker, blant dem sabotasje, men uforsiktighet under lossing gjenstår som den mest sannsynlige. (19.12.1943)

Nordstrands Blad skriver om at det stadig høres grisehyl i bydelen. Villagriser faller for fote i disse dager, når de fleste av dem må bite i gresset for kjøtt- og fleskehungrige eiere som bare for noen dager siden klødde sine kjæledegger koselig bak det ene øret. Trolig er det mer enn 2000 griser som må bøte med livet. (18.12.1943)

Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen kunngjør at det blir innført tvungen strømrasjonering i Østlandsområdet dersom publikum ikke reduserer sitt strømforbruk. (18.12.1943)

En leietaker på Grønland blir sagt opp av gårdeieren fordi han har kaninbur på loftet. Mannen har nektet å flytte, og saken skal avgjøres i byretten. (18.12.1943)

Dødstallene stiger mens en influensaepidemi herjer i England. En svensk influensaforsker regner det som sannsynlig med spredning til det europeiske kontinentet, men han avfeier at dette er en ny spanskesyke. (Faksimile: Aftenposten arkiv) (17.12.1943)

Et fly på Stockholmsruten mellom Sverige og London styrter utenfor Skottland. Havariet skyldes nedising. 15 personer omkommer. (17.12.1943)

Anleggsgartner og jøde Leon Hirsch fra Trondheim dør i fangenskap i Auschwitz. Han ble deportert til Tyskland med hele sin familie i februar. (16.12.1943)

Henry Wist blir det første dødsofferet i Rinnanbandens nye hovedkvarter i Jonsvannsveien 46 i Trondheim. Han dør etter tortur. Årsaken til arrestasjonen av Wist er at han etter sigende har arbeidet illegalt, visstnok for flere organisasjoner. Han etterlater seg kone og en sønn. (16.12.1943)

Hagerup Nikolai Nilsen blir påkjørt av en tysk lastebil på vei til sitt verksted i Bodø. Han dør av skadene. Nilsen etterlater seg kone og ti barn. (16.12.1943)

Sentralledelsen i Milorg endres på nytt. Ola Brandstorp ble først arrestert, men har lykkes i å flykte til Sverige. I Milorgs råd møter nå Rørholt, Arntzen og Hauge, ved siden av Hans Halvorsen, Ferdinand Schjelderup og Tor Skjønsberg fra Kretsen. Jens Chr. Hauge har nå fått avlastning som øverste leder for Milorg. Overrettssaksførerne Johan Nerdrum og Ole Borge har overtatt som henholdsvis generalinspektør og organisasjonssjef. (16.12.1943)

Norske Mosquito-fly skyter ned et tysk Focke-Wulf jagerfly i luftkamp. Avdelingen ved 333-skvadronen har vært i aktivitet flere ganger den siste tiden og skjøt ned fire tyske Junkers-fly i november. (16.12.1943)

Etterretningsorganisasjonen XU har nå blitt meget omfattende, med lokale organisasjoner i alle fylker sør for Trøndelag. Fra disse lokalavdelingene går det en regelmessig strøm av informasjon om fienden til sentrale ledd i Oslo. Derfra blir materialet sendt videre til det norske etterretningskontoret i Stockholm, som i sin tur sørger for videreforsendelse med fly eller over radio til London. (16.12.1943)

Bjørn Reinertsen, som er etterretningsorganisasjonen XUs «nettsjef» i Sør-Norge, blir overrumplet av Gestapo under et besøk i XUs dekkleilighet i Vestheimgata 8 i Oslo. Han kommer seg unna, men blir skutt under flukten og dør senere på dagen. Drapet gjør et dypt inntrykk på XUs ledelse. (16.12.1943)

Et tysk jagerfly styrter i sjøen utenfor Sotra under oppdrag med å avskjære allierte fly. Piloten blir reddet ut av personer fra området. (15.12.1943)

Myndighetene ber om at salgsvarer under betegnelsen «utstillingsvarer» ikke holdes tilbake fra salg. Under den nåværende vareknapphet, er det nødvendig at varene i størst mulig utstrekning kommer ut til publikum, blir det presisert. (15.12.1943)

NS-minister i Justisdepartementet, Sverre Riisnæs, er innvilget permisjon av Quisling for å tjenestegjøre ved østfronten i julen og den nærmeste tiden etter årsskiftet. (15.12.1943)

Motstandsfolkene Edel Sødahl og Johnny Pevik blir torturert i Rinnanbandens hovedkvarter i Jonsvannsveien 46 i Trondheim. (14.12.1943)