Sjømannskirken har arrangert en stor juletrefest i Central Hall i London i romjulen. En flaggparade vekker betydelig oppmerksomhet: Alle de norske flaggene helt fra middelalderens gylne løve på rød duk til det nåværende korsflagget blir båret frem for den store forsamlingen mens medlemmer av Hærens, Marinens og Flyvåpenets kvinnekorps danner æresvakt. De 14 flaggene, som hver for seg representerer et avsnitt av Norges historie, gir et mektig inntrykk av kampen det norske folk har ført for sin frihet gjennom århundrer. (Foto: Riksarkivet) (28.12.1943)