Formann i Norske Planteskolers Forening, bestyrer J. Schancke, sier at planteskolene er ute av stand til å skaffe noen slags frukttrær til våren: «Vi oversvømmes av bestillinger og henvendelser, men de er helt nytteløse». (27.12.1943)