I løpet av året har 9200 nordmenn flyktet til Sverige, mot 7600 i 1942. De største «eksportmånedene» var mars, april og mai, da mange rømte fra arbeidsmobiliseringen, og desember etter studentaksjonen. (31.12.1943)