28 britiske Lancaster-bombefly ankommer Arkhangelsk for å innlede Operasjon Paravane, som har til hensikt å senke Tirpitz som ligger ankret opp i Kåfjord i Finnmark. På grunn av dårlig vær må flyene vente på bakken i noen dager. (12.09.1944)