Rikskommissariatet beslutter å avslutte arbeidsmobiliseringstiltakene. Overalt har innkalling til Arbeidstjenesten endt i fiasko. I Oslo er det bare 363 av 8000 meldepliktige som har registrerte seg på arbeidskontorene. På landsbasis er tallet 7753 av rundt 70 000, men det viser seg at bare 480 faktisk kan innkalles fordi mange av de registreringsvillige tilhører yrkesgrupper som er fritatt fra tjenesteplikten. (03.06.1944)