Fem unge menn fra Oslo blir av tysk krigsrett dømt til døden for «begunstigelse av fienden». (02.06.1944)