Birger Rasmussen, William Houlder, Gunnar Sønsteby og Edvard Tallaksen fra Oslogjengen gjennomfører en mislykket aksjon mot Wattgården i Karl Johans gate i Oslo. Målet er å stjele rasjoneringshefter, men nøkler passer ikke. Senere får de vite at heftene er flyttet til et annet sted. (09.06.1944)