Folk som mister sine rasjoneringskort på grunn av slurv, får heretter beklippet sitt brennevins- eller tobakkskort med «straffeklipp». De som ikke har brennevins- eller tobakkskort, får inndratt kaffeerstatningskortet. (09.06.1944)