Mange av kvinnene som i det siste er utskrevet til Arbeidstjenesten og skal være anvist til arbeid på tyske forlegninger og feltlasaretter, slipper unna ved å skaffe seg legeattest. (09.06.1944)