Ola O. Furuseth fra Stor-Elvdal, som tidligere har vært lærer for Germanske SS Norge i deres utdannelse på Kongsvinger festning, blir forfremmet til SS-Obersturmführer i Tyskland. Fra i dag blir han sambandsoffiser ved SS-Hauptamt i Berlin og skal blant annet arbeide med å oversette SS-hefter til norsk. (25.09.1943)

Karl A. Marthinsen utnevnes til generalmajor i politiet og leder av Sikkerhetspolitiet med øyeblikkelig virkning. Han beholder også stillingen som leder for Statspolitiet. (25.09.1943)

Quisling har ikke gitt opp håpet om å slutte en formell fred med Tyskland, for deretter å gå i forbund med det stortyske riket. Han får drahjelp av SS-generalløytnant Gottlob Berger, som skriver et brev til Himmler hvor han på nytt tar opp Quislings ønsker. Berger hevder at en fredsslutning på Quislings premisser kan føre til en mobilisering av «den norske forsvarskraft». Det kan også gi Quisling et formelt rettsgrunnlag til å gripe inn i det voksende militære motstandsarbeidet i Norge, mener han. (25.09.1943)

Etter at tre Linge-karer forsøkte å sprenge det tyske skipet Hartmut i Svelgen i går, tar tyskerne grep i hele landet: De beordrer mange sivile til bevoktning av bruer, tunneler og offentlige bygninger av frykt for sabotasjeaksjoner. I Ålesund er det 64 sivile som blir innkalt til vakt, og de skal stasjoneres blant annet ved Hellebrua, Nørvasundbrua, Vegsundbrua, Dragsundet i Skodje og ved Skodjebruene. (25.09.1943)