Kulturtinget, som ble oppnevnt av tidligere kultur- og propagandaminister Gulbrand Lunde, har sitt første møte. Det skjer i Universitetets gamle festsal i Oslo, og det er kulturminister Rolf J. Fuglesang som står for åpningen. Kulturtingets mandat er å være et rådgivende organ for Kultur- og folkeopplysningsdepartementet samt sørge for «et fritt åndsliv med organisert selvstyre under statens tilsyn». I praksis er Kulturtinget et ledd i NS’ ideologiske ensretting og nazifisering av kulturlivet. (21.09.1943)

Etterretningsoffiserene Gunnar Wiig-Andersen og Louis Pettersen slippes i fallskjerm over Bergen og etablerer radiostasjonen Redwing, som sikrer kontakt mellom Milorg i Bergen og den allierte krigsledelsen i London resten av krigen. (21.09.1943)

En haldenser som har erklært seg skyldig i svartehandel, tilstår at han har kjøpt 300 kilo sukker, 125 kilo hvetemel, 120 kilo flesk og en hel kvige. Bare den siste måneden har han kjøpt rasjonerte varer for nesten 14 000 kroner. (20.09.1943)

Etter oppdrag fra Milorg og UX utsetter Osvald-gruppen Politiindentaturen i Sofies gate i Oslo for en brannbombe. Aksjonen mislykkes. (20.09.1943)

Etter modell fra Hærens Kvinnekorps i Storbritannia, opprettes Flyvåpnenes Kvinnekorps ved flyvåpnenes lokaliteter i Muskoka i Canada. Her skal kvinner bli utdannet til blant annet kontorassistenter, fotografer og teleprinteroperatører. (19.09.1943)

Rinnanbanden rekvirerer Ralph Tambs Lyches villa i Jonsvannsveien 46 i Trondheim. Dette skjer etter at han, som matematikkprofessor på Norges tekniske høyskole, har blitt avsatt av NS-styret etter å ha sittet et halvt år på Falstad. Solveig Kleve og datteren Anne-Marie flytter inn i det nye hovedkvarteret. Etter hvert blir kjelleren i huset beryktet for gjennomføring av grov mishandling og tortur av flere hundre nordmenn. (Foto: Per Renbjør / Levanger Fotomuseum) (19.09.1943)

Organisation Todt (OT) sin erklærte målsetting er å kunne disponere mer enn 90 000 arbeidere i Norge. Utover sommeren og høsten har totalantallet arbeidere steget kraftig, særlig på grunn av krigsfangetilføringene. Nå består personellstyrken av omtrent 52 360 personer. Fangearbeidskraften utgjør 51,7% av arbeidsstokken. En rekke av OTs avdelinger opererer med 72 timers arbeidsuke, med eller uten søndagsarbeid. (19.09.1943)

I et innlegg i Aftenposten ber «S. Lund» landets prester om å vie dyrene nok oppmerksomhet under morgendagens gudstjenester. 13. søndag etter Trefoldighet er nemlig dyrenes søndag. Han skriver:

(18.09.1943)

Aftenposten melder om et grenseløst rot, særdeles mangelfull kontroll og svindel i forsyningsnemndene på Sunnmøre. Det er prispolitiet i Ålesund som har avslørt ulovlig omsetning av rasjoneringshefter på svartebørsen, noe som berører flere av kommunene rundt Ålesund. Flere blir arrestert som følge av dette. (18.09.1943)

Den landsomfattende innsamlingen av filler i sommer, som pågikk mellom 15. juni og 31. august, er kommet opp i 450 tonn, opplyser Norges Tekstilstyre. Bare i Bergen kom det inn 38 555 kilo, i Oslo 30 134. Fillene blir nå sendt til tekstilfabrikkene så de best mulig kan utnyttes som råmateriale. (18.09.1943)

På ny har en ung kvinne blitt antastet mens hun gikk alene i Bymarka i Trondheim, melder Aftenposten. Denne gangen var det et forsøk på ran, hvor det plutselig ble lagt en hånd over øynene hennes. Kvinnen ble så forskrekket at hun besvimte, og tyven forsvant med håndvesken. Politiet advarer dermed mot å spasere alene i Bymarka. (17.09.1943)

Etter at det begynte å gå rykter om at avholdsfolk har skaffet seg brennevinskort, er sekretær Kensland i Blå Kors blitt spurt om han har inntrykk av at avholdsfolk og kristenfolk benytter seg av brennevinskortet for å bruke brennevinet som byttemiddel. «Jo, det er nok dessverre slik for noens vedkommende», svarer han og fortsetter: «Det må derfor være vår oppgave å lede dem bort fra den farlige vei de har slått inn på. De få som har hentet sitt brennevinskort, setter nemlig en meget stygg plett på alle de tusener av oppriktig kristne som ikke gjør det.» (17.09.1943)

Et tysk tilfluktsrom i Kirkenes blir truffet av en bombe, trolig fra et sovjetisk fly. 75 tyske soldater blir drept og ytterligere 35 hardt såret. (16.09.1943)

Rolf Strømsheim i Ålesund biter seg merke i at det er mye sprenging av fjell i området for tiden. Han skriver i dagboka:

(15.09.1943)

Politiet i hovedstaden skjerper (igjen) kontrollen med dårlig blending. Gjennomsiktige gardiner og lysstriper langs vinduskanter vil ikke bli tolerert. Strømmen vil bli avstengt i flere dager for dem som ikke overholder blendingsbestemmelsene. (15.09.1943)

Linge-karene Helmer Hoel og Severin Synes har ankommet Hamnøya (Oksebåsen) ved Ålesund. De blir stasjonert der for å drive sabotasje på tyske skip i området. (14.09.1943)

Johan Tollås AS i Ålesund åpner en omsetningssentral for brukte klær. De første dagene blir det flere hundre etterspørsler. (13.09.1943)

Undersøkelser som direktør Theodor Hesselberg og avdelingssjef B. J. Birkeland ved Det norske meteorologiske institutt har foretatt, viser at middeltemperaturen har steget overalt i Norge de siste årene. Stigningen er størst i innlandet og i Nord-Norge (rundt 0,7 grader). Det er spesielt vintertemperaturen som har steget. Forleden holdt Hesselberg et foredrag i Det Norske Vitenskapsakademi om «Klimavariasjoner i Norge i vår tid». (13.09.1943)