I et innlegg i Aftenposten ber «S. Lund» landets prester om å vie dyrene nok oppmerksomhet under morgendagens gudstjenester. 13. søndag etter Trefoldighet er nemlig dyrenes søndag. Han skriver:

(18.09.1943)

Aftenposten melder om et grenseløst rot, særdeles mangelfull kontroll og svindel i forsyningsnemndene på Sunnmøre. Det er prispolitiet i Ålesund som har avslørt ulovlig omsetning av rasjoneringshefter på svartebørsen, noe som berører flere av kommunene rundt Ålesund. Flere blir arrestert som følge av dette. (18.09.1943)

Den landsomfattende innsamlingen av filler i sommer, som pågikk mellom 15. juni og 31. august, er kommet opp i 450 tonn, opplyser Norges Tekstilstyre. Bare i Bergen kom det inn 38 555 kilo, i Oslo 30 134. Fillene blir nå sendt til tekstilfabrikkene så de best mulig kan utnyttes som råmateriale. (18.09.1943)