Nok en fisker mister livet etter en mineeksplosjon, denne gangen ved Molde. Det er landhandler Gustad som er på fisketur og kommer uforvarende inn i et minefelt. Han blir drept momentant av en mine som eksploderer. Minefeltet var synlig avmerket, og «man kan ikke annet enn nok en gang oppfordre publikum til å vise forsiktighet når det gjelder miner og andre sprenglegemer», skriver Aftenposten. (23.09.1943)