Kompani Linge-karene Jon Gunleiksrud og Oddvar Dobloug hopper i fallskjerm over Trysil. Oppdraget, som varer ut krigen, er å bygge opp Milorg i traktene mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. (21.09.1943)

Kulturtinget, som ble oppnevnt av tidligere kultur- og propagandaminister Gulbrand Lunde, har sitt første møte. Det skjer i Universitetets gamle festsal i Oslo, og det er kulturminister Rolf J. Fuglesang som står for åpningen. Kulturtingets mandat er å være et rådgivende organ for Kultur- og folkeopplysningsdepartementet samt sørge for «et fritt åndsliv med organisert selvstyre under statens tilsyn». I praksis er Kulturtinget et ledd i NS’ ideologiske ensretting og nazifisering av kulturlivet. (21.09.1943)

Etterretningsoffiserene Gunnar Wiig-Andersen og Louis Pettersen slippes i fallskjerm over Bergen og etablerer radiostasjonen Redwing, som sikrer kontakt mellom Milorg i Bergen og den allierte krigsledelsen i London resten av krigen. (21.09.1943)