Et tysk Junker-fly nødlander i Årøybukta ved Lyngenfjorden. Flyet kommer lavt inn over Årøyholmen med en motor i brann og sneier Karl Hansens fjøs før det treffer bakken. Ifølge øyevitner er det seks menn i flyet, og alle overlever. (28.09.1943)