Sørgående hurtigrute, DS Sanct Svithun, blir ved en feiltakelse bombet av seks britiske fly rett utenfor Stadlandet. Det bryter ut brann, og flere mennesker blir drept av mitraljøseild. Det brennende skipet styres mot land, mens mange hopper over bord til den visse død. Omtrent tyve mann fra Ervik, rett innenfor, kommer seg ut i båter for å redde folk opp fra vannet. De redder omtrent 60 personer, mens 20 personer må tilbringe natten på en bratt holme. De blir hentet av Ervik-folket morgenen etter. Forliset koster rundt 47 menneskeliv, inkludert 12 tyskere. Skipsvraket blir liggende i noen dager før det glir av skjæret og forsvinner i dypet. Det eneste som blir reddet fra skipet, er skipsklokken. Se video: https://www.nrk.no/video/ds-sanct-svithun-forliser-paa-stad-i-1943_37144 (30.09.1943)