Quisling har ikke gitt opp håpet om å slutte en formell fred med Tyskland, for deretter å gå i forbund med det stortyske riket. Han får drahjelp av SS-generalløytnant Gottlob Berger, som skriver et brev til Himmler hvor han på nytt tar opp Quislings ønsker. Berger hevder at en fredsslutning på Quislings premisser kan føre til en mobilisering av «den norske forsvarskraft». Det kan også gi Quisling et formelt rettsgrunnlag til å gripe inn i det voksende militære motstandsarbeidet i Norge, mener han. (25.09.1943)