Tusener av studenter strømmer til Oslo for et nytt semester. Semesteret begynner 1. oktober, og det gjelder først og fremst å skaffe dem et sted å bo. Det er imidlertid meget vanskelig å få leid et rom, og hvis ikke situasjonen bedrer seg i løpet av de nærmeste dagene, må mange studenter reise hjem igjen. (24.09.1943)

Linge-karene Ragnar Ulstein, Harald Svindseth og Nils Fjeld ønsker å sprenge fiendtlige skip på havnen i Svelgen. Etter loddtrekning, er det Svindseth som skal utføre oppdraget «Vestige I» med å feste sprengladninger (Limpets) på skutesiden til handelsskipet Hartmut. Ladningen går imidlertid av for tidlig, og det skadde skipet blir satt på land. De tre karene rømmer deretter til England. (24.09.1943)