Osvald-gruppen utfører en sabotasjeaksjon mot Kværner bru i Loelvdalen mellom Loenga og Bryn. Aksjonen fører til at to tog sporer av og får betydelige skader. Det er ikke den eneste aksjonen denne dagen: Åtte av ti steder går jernbaneaksjoner omkring Oslo som planlagt. (07.09.1943)