Johan Tollås AS i Ålesund åpner en omsetningssentral for brukte klær. De første dagene blir det flere hundre etterspørsler. (13.09.1943)

Undersøkelser som direktør Theodor Hesselberg og avdelingssjef B. J. Birkeland ved Det norske meteorologiske institutt har foretatt, viser at middeltemperaturen har steget overalt i Norge de siste årene. Stigningen er størst i innlandet og i Nord-Norge (rundt 0,7 grader). Det er spesielt vintertemperaturen som har steget. Forleden holdt Hesselberg et foredrag i Det Norske Vitenskapsakademi om «Klimavariasjoner i Norge i vår tid». (13.09.1943)