Etter modell fra Hærens Kvinnekorps i Storbritannia, opprettes Flyvåpnenes Kvinnekorps ved flyvåpnenes lokaliteter i Muskoka i Canada. Her skal kvinner bli utdannet til blant annet kontorassistenter, fotografer og teleprinteroperatører. (19.09.1943)

Rinnanbanden rekvirerer Ralph Tambs Lyches villa i Jonsvannsveien 46 i Trondheim. Dette skjer etter at han, som matematikkprofessor på Norges tekniske høyskole, har blitt avsatt av NS-styret etter å ha sittet et halvt år på Falstad. Solveig Kleve og datteren Anne-Marie flytter inn i det nye hovedkvarteret. Etter hvert blir kjelleren i huset beryktet for gjennomføring av grov mishandling og tortur av flere hundre nordmenn. (Foto: Per Renbjør / Levanger Fotomuseum) (19.09.1943)

Organisation Todt (OT) sin erklærte målsetting er å kunne disponere mer enn 90 000 arbeidere i Norge. Utover sommeren og høsten har totalantallet arbeidere steget kraftig, særlig på grunn av krigsfangetilføringene. Nå består personellstyrken av omtrent 52 360 personer. Fangearbeidskraften utgjør 51,7% av arbeidsstokken. En rekke av OTs avdelinger opererer med 72 timers arbeidsuke, med eller uten søndagsarbeid. (19.09.1943)