DS Christian Michelsen av Oslo blir torpedert vest for Bizerte. Skipet er lastet med ammunisjon og annet krigsmateriell og blir sprengt i småbiter når torpedoen treffer. 47 mann forsvinner i havet. Som ved et under, berger tre mann livet. De blir plukket opp av eskortefartøy. (26.09.1943)