Det pågår en strid om hvordan en tysk kapitulasjon skal ende på en fredelig måte. Hvordan skal administrasjonen ordnes hvis tyskerne kapitulerer og evakuerer Norge? I et brev til London-regjeringen tar Kretsen til orde for et interimsstyre av «folk som har intimt kjennskap til forholdene i landet fra okkupasjonstiden». Dette organet skal overta ledelsen av departementene og få fullmakt til å utstede forordninger på regjeringens vegne, mener Kretsen, som med dette er sterkt kritisk til at enkelte medlemmer av regjeringen skal sendes over fra England for å utøve den høyeste administrative myndighet i overgangsperioden. Kretsen foreslår at regjeringen Nygaardsvold i en slik situasjon må gå av og at det midlertidige styret må ha makten til å innsette en ny regjering. Utspillet vekker sterke reaksjoner i London, og selv hjemmefrontens representant i regjeringen, Paul Hartmann, tar avstand fra forslaget. (05.09.1943)