Tirpitz, Scharnhorst, ni jagere og en bataljon soldater fra Pionerregiment IR 349 angriper Barentsburg og Longyearbyen på Svalbard. Ni nordmenn blir drept og omkommer av dødelige skader, og både Barentsburg og Longyearbyen står i lys lue. 40 mann tas til fange, mens resten av mannskapet til de norske garnisonene rømmer opp i fjellene og inn i gruveganger. De fleste av dem overlever med husly og proviant i ulike hytter på Svalbard. Etter seks timer trekker de tyske enhetene seg tilbake mot Alta, fordi det går rykter om at en britisk flåtestyrke er på vei. (08.09.1943)