Kirke- og undervisningsdepartementet vedtar at skolene skal ha tre ukers høstferie, med obligatorisk plikt for elevene til å delta i innhøstingen. (04.09.1943)