Møtet mellom Milorg og Forsvarets Overkommando i Sverige har vært vellykket: «Det ble et velsignet møte», sier Jens Christian Hauge. Han drar hjem til Norge med en omfangsrik protokoll. Det legges opp til en mye mer aktiv hjemmefront, der man nå ber om å få tilført større mengder våpen. Det er også bestemt at Milorgs råd og Sentralledelsen skal lede oppbyggingen av de væpnede organisasjoner, men Forsvarets Overkommando skal ha kommandomyndighet og avgjøre om, når og hvordan styrkene skal settes inn i kamp. Distriktssjefene kan ikke lenger igangsette aksjoner på egen hånd, uten godkjennelse fra Milorg-ledelsen. (09.05.1943)

Skoleguttene Hugo Arvid Aase, Odd Agnar Forså og Edgar Kristoffer Sollie omkommer når de leker med en gjenstand som tyskerne har etterlatt etter skyteøvelser i Dverberg. Gjenstanden eksploderer og skader alle tre så hardt at de dør rett etterpå. Man antar at det er en geværgranat som har eksplodert og lemlestet alle tre. (09.05.1943)

MS Corneville av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Table Bay til Takorandi. Alle om bord overlever i livbåtene. (09.05.1943)

Hittil har fem kontingenter med unge norske kvinner reist til Tyskland for å tjenestegjøre som hjelpesøstre i det tyske Røde Kors. (09.05.1943)

330 hjemvendte legionærer paraderer på Slottsplassen og defilerer for Quisling på Universitetsplassen. I kveld arrangerer Frontkjemperkontoret en fest for legionærene i Den mauriske hall og tilstøtende lokaler. (09.05.1943)