Enkelte av hjemmefrontens paroler og henstillinger får liten gjennomslagskraft. Det gjelder særlig de mange oppfordringer om å holde seg borte fra teater, kino eller konserter hvor NS-folk eller tyskere opptrer. I visse situasjoner trer boikott i virksomhet, men folk er samtidig sultne på underholdning. Kinoene opplever en glanstid, og selv om det særlig gjelder svenske komedier og operetteliknende filmer, strømmer også publikum til visse tyske filmer. Oslokinoene melder om at 155 000 mennesker har sett den tyske fargefilmen «Den gylne stad» denne våren. I Trondheim har filmen satt publikumsrekord på 66 000 besøkende i løpet av fire uker. (26.05.1943)