MT Storaas av Larvik blir torpedert av en tysk ubåt på reise fra Simonstown til Abadan. Skipet synker ikke med en gang, men blir senere torpedert på nytt. Fem mann omkommer. (28.05.1943)