Det bestemmes at 17. mai i år, som i fjor, skal være vanlig virkedag. (13.05.1943)