Ina Danielsen (senere Ina Backer) avløser Margrete Aamot (senere gift med Arnulf Øverland) som personalsjef for kvinneavdelingen på Grini. Årsaken er at sistnevnte sendes til kvinneleiren Ravensbrück. (22.05.1943)