Karl Johan Lindstrand fra Lyngdal blir skutt bakfra av en tysk vakt når han vil hilse på en sovjetisk fange som er i arbeid. Lindstrand driver kafé og er vant til å snakke med alle, både tyskere og fanger fra Sovjetunionen. Den tyske ledelsen i Lyngdal liker ikke denne episoden, men den involverte vaktsoldaten blir unnskyldt med at han har kommet rett fra Østfronten. (19.05.1943)

Åtte mann legger ut på en vandring fra ytre Nord-Trøndelag til svenskegrensen, en strekning på 400 kilometer. Blant de åtte er fem jugoslaviske krigsfanger som har levd i dekning i lengre tid etter å ha rømt fra en leir på Ørlandet. Den ellevte dagen når de grensen etter å ha gått de to siste døgn uten mat. (19.05.1943)

Elleve menn fra Trøndelag henrettes på Kristiansten festning i Trondheim. Disse ble dømt til døden 4. mai for å ha deltatt i blant annet etterretningsvirksomhet og flyktningetrafikk. Den ene av de elleve er lærer og klokker Peder Morset (bildet), mens de resterende er medlemmer av Thingstad-gruppen. Likene blir lagt i en massegrav ved Udduvollbrua. Det er Rinnanbanden som er ansvarlig for å ha fått de elleve arrestert, og Morsets gård i Selbu blir nå overtatt av Henry Rinnan. Senere bortforpaktes gården til en tidligere frontkjemper. (19.05.1943)