Etter at tyskerne har vært nødt til å innstille virksomheten ved en rekke anlegg i Norge, på grunn av mangel på råstoffer som blant annet metaller, forlanger tyskerne å få utlevert alle metallbeslag i Oslo som er i sivil norsk bruk. Oslo Sporveier har alene rundt 15 tonn beslag i sine vogner. Hos samme etat blir det beslaglagt 40 tonn kobbertråd. Dette taler sitt tydelige språk: Tyskerne er på defensiven. Deres krigsindustri klarer ikke å holde tritt med de alliertes. Derfor tar folk beslagene med godt humør. (26.05.1943)