Sikkerhetspolitiavdelingen i det NS-kontrollerte Politidepartementet distribuerer et skriv til landets politimestre og lensmenn som pålegger disse å arrestere flyktningers pårørende. Initiativet kommer fra det tyske sikkerhetspolitiet og Stapo. (22.05.1943)