Flysersjant Bernt Barge fra Oslo, som flyr for 332-skvadronen i England, styrter og omkommer med sitt Spitfire-fly under treningsflyging. (12.05.1943)

MT Sandanger av Bergen blir torpedert og senket på reise fra New York til Belfast, lastet med 7000 tonn bensin og 700 tonn parafin. 20 mann omkommer mens 19 redder seg i livbåtene. (12.05.1943)

Politidepartementet påpeker på nytt at personer som uten tillatelse fra riktig myndighet forlater det besatte norske området, får dødsstraff. I tilfeller med formildende omstendigheter, venter tukthus eller fengsel. (12.05.1943)