To karer fra Stavanger idømmes 21 og 15 måneders fengsel og tap av statsborgerlige rettigheter i 10 år etter å ha tilstått fem tyverier av kaniner. (25.05.1943)