Sverre Ryen, som nylig har vært i opplæring for Germanske SS Norge, sendes ut av landet på transportskipet Monte Rosa som Waffen-SS-soldat. Han skriver i dagboka:

(10.05.1943)

Tobakksrasjonene blir ytterligere redusert fra 1. juni, og de ulike omsetningsleddene skal underlegges sterkere kontroll. Det kan tildeles 100 gram tobakk eller 80 sigaretter til hver mann og 20 sigaretter til hver kvinne for en periode på 38 dager. (10.05.1943)

Etter de siste dagers avklaringer i Sverige, sender Milorgs sentralledelse (SL) ut et direktiv om opprettelse av Bedriftsorganisasjonen (B-org) som skal stå under Forsvarets Overkommando gjennom SL. Det skal opprettes selvstendige grupper i alle større bedrifter, der det skal drives stille sabotasje, men også forberedes nedstengning av produksjonen ved alliert invasjon. I tilfelle tysk tilbaketrekning, skal man søke å hindre at tyskerne klarer å ødelegge bedriftene. Også Jernbaneorganisasjonen (J-org) er under dannelse. Dens spesialitet skal være å dirigere tyske jernbanevogner inn på feil bane, slik at reservedeler og liknende kommer på avveier. (10.05.1943)