Erling Joakim Wist fra Steinkjer dør på Falstad etter å ha fått lungebetennelse. Wist deltok i kampene ved Gratangen i 1940 og var med i motstandsbevegelsen frem til han ble arrestert for en måneds tid siden. (04.05.1943)

En ny «Utekommando» fra Grini fangeleir sendes til Kongsvinger festning. Her skal 15-20 fanger rullere, til sammen 80-100 fanger gjennom hele krigen. Arbeidsoppgavene er vedhugst, potetskrelling og stell av husdyrene på SS-skolen til Germanske SS Norge. (04.05.1943)

Sverre Ryen fra Gudbrandsdalen skriver dagbok under sitt syvdagers opplæringsopphold i Grefsrudleiren i Holmestrand. Han har meldt seg frivillig til å kjempe på tysk side i Germanske SS Norge. I notatboken skriver han ned det han opplever som soldat.

(04.05.1943)

Peder Morset blir stilt for tysk krigsrett og dømt til døden på grunn av illegal virksomhet. Han og sønnene Helge og Oddmund ble i mars jaget opp i Selbu-fjellene av Gestapo. Oddmund ble drept, mens Peder og Helge ble arrestert. Siden har Peder blitt torturert i Gestapo-hovedkvarteret Misjonshotellet i Trondheim. (04.05.1943)