Trygve Bratteli, som ble arrestert av Gestapo i juni 1942, blir transportert til Tyskland etter å ha sittet på Møllergata 19 og Grini. Han blir sittende i flere konsentrasjonsleire, blant dem Sachsenhausen, Natzweiler og Dautmergen. (03.05.1943)

Den norske 330-skvadronen, som i februar ble flyttet fra Island til Oban i Skottland, har nå ti fly av typen Short Sunderland til disposisjon. Personellstyrken består av mer enn 335 mann, hvorav rundt 84 er briter. Svadronens aksjonsradius dekker det meste av Nordsjøen og Nord-Atlanteren. Bildet viser skvadronen i oppstilling i Oban. (03.05.1943)

Tjæremangelen er stor, og Statens generatorstyre håper å produsere 10 000 tonn tjære i løpet av året. Især Trysil-stubbene er overmåte fine og tjæreholdige. Tjæren går til impregnering av båter, fiskegarn, tauverk og liknende samt til ski- og skosmurning, gummifremstilling og takpapp. (03.05.1943)