Dekksmann i Den Norske Marine, Petter Clausen Kaas fra Kristiansand, omkommer ved et ulykkestilfelle i Edinburgh. (15.05.1943)

Arne Sveen, som er en av mennene bak den illegale avisen Den annen front, blir arrestert. Han blir sittende på Bredtveit og Grini før han til slutt ender i Sachsenhausen der han sitter frem til krigens slutt. (15.05.1943)

«Oslo kommune er nå en av landets større jordbrukere», melder en hovedstadsavis. 250 nye familier er i år tilgodesett med parseller. (15.05.1943)