Det har gått noen tog fra Oslo med arbeidsmobiliserte norske tjenestepliktige som har meldt seg hos Organisation Todt, og en siste stor togtransport setter nå en foreløpig stopper for mobiliseringen. Utskrivningene fortsetter, men transportene av innkalte kommer til å finne sted i mindre skala framover. (08.05.1943)

Bare i Sarpsborg-distriktet regner man med at det vil bli dyrket 150 000 tobakksplanter i år. (08.05.1943)

Den Midlertidige Kirkeledelse sender et brev til ministerpresident Quisling. I brevet protesteres det skarpt mot arbeidsmobiliseringen. Brevet sendes samtidig til alle prester i Norge, «til personlig orientering». Noen av prestene leser opp teksten i kirkene, mens andre sprer den videre, blant annet til dem som er registrert til arbeidsinnsats og venter på innkalling. Protesten er signert av Ole Hallesby og Ludvig Hope, som begge blir arrestert og fengslet på Grini. (08.05.1943)