23 år gamle Johan Laurits Flatvoll fra Aukra, som seiler i alliert fart på MS Laurits Swenson, omkommer ved et ulykkestilfelle når en luke faller over ham om bord i skipet. (26.05.1943)

Enkelte av hjemmefrontens paroler og henstillinger får liten gjennomslagskraft. Det gjelder særlig de mange oppfordringer om å holde seg borte fra teater, kino eller konserter hvor NS-folk eller tyskere opptrer. I visse situasjoner trer boikott i virksomhet, men folk er samtidig sultne på underholdning. Kinoene opplever en glanstid, og selv om det særlig gjelder svenske komedier og operetteliknende filmer, strømmer også publikum til visse tyske filmer. Oslokinoene melder om at 155 000 mennesker har sett den tyske fargefilmen «Den gylne stad» denne våren. I Trondheim har filmen satt publikumsrekord på 66 000 besøkende i løpet av fire uker. (26.05.1943)

Etter at tyskerne har vært nødt til å innstille virksomheten ved en rekke anlegg i Norge, på grunn av mangel på råstoffer som blant annet metaller, forlanger tyskerne å få utlevert alle metallbeslag i Oslo som er i sivil norsk bruk. Oslo Sporveier har alene rundt 15 tonn beslag i sine vogner. Hos samme etat blir det beslaglagt 40 tonn kobbertråd. Dette taler sitt tydelige språk: Tyskerne er på defensiven. Deres krigsindustri klarer ikke å holde tritt med de alliertes. Derfor tar folk beslagene med godt humør. (26.05.1943)

Pris- og rasjoneringspolitiet holder kontroll langs Borgundvegen i Ålesund, mellom klokken sju og ti på formiddagen. 13 syklister blir bøtelagt for å ha syklet på fortauet. Tre spann med ulovlig melk blir beslaglagt. (26.05.1943)